Doelstellingen

De eigenaren van de Triton hebben een stichting opgericht, waarin het schip is ondergebracht:

- een “non-profit”-organisatie met ideële doelstellingen, maar ook met bedrijfsmatige exploitatie -

Inspelend op de status van het Werelderfgoed Waddengebied streven wij ernaar zo emissievrij en geluidsarm mogelijk in dit gebied met een schip te opereren. Daarvoor willen wij de Triton op termijn aanpassen en voorzien van milieuvriendelijke aandrijving en techniek.

Door de stichting kan een stukje toeristische activiteit en werkgelegenheid aan de provincie Groningen worden toegevoegd. Ook wil de stichting iets betekenen voor gehandicapten en mensen, die zich weinig kunnen veroorloven.

De doelstellingen op een rij:

  • Het in de vaart houden van een historisch marinevaartuig.
  • Zo milieuvriendelijk mogelijk opereren in het Werelderfgoed Waddengebied.
  • Het bieden van activiteiten voor rolstoelgebruikers en/of minderbedeelden.
  • Jongeren enthousiast maken voor een varend beroep, het promoten van nieuwe techniek en het bieden van een stageplaats.
  • Op kleine schaal bevorderen van werkgelegenheid in Noord-Groningen
  • Het promoten van het Waddengebied

De inkomsten van de stichting komen geheel ten goede aan de liefdadige doelstellingen van het bedrijf, de exploitatiekosten, onderhoud en verbetering van het schip, en het betalen van de bemanning.

Stichting ProjectTriton:
Kamer van Koophandel nummer 56965834
RSIN/BTW/VAT 852381761B01

Om de belangrijkste doelstellingen op milieugebied te halen zijn veel technische aanpassingen nodig. Dat is een kostbare aangelegenheid. De momenteel beschikbare gelden zijn voldoende om het schip gecertificeerd in de vaart te houden. Voor de aanpassingen, waaronder de installatie van nieuwe milieuvriendelijke motoren, zal een beroep moeten worden gedaan op fondsen voor subsidie en op sponsoren. Misschien bent U die belangstellende, die zich wil melden om hieraan bij te dragen.

Neem contact op, vaar een keer mee en laat u enthousiast maken.