Voorwaarden

Clausules vaartochten

1 – Afgelasting: Het kan voorkomen, dat door weersomstandigheden of technisch mankement een tocht niet door kan gaan. De beslissing daarover ligt uitsluitend bij de kapitein. Wij proberen om zo vroeg mogelijk voor vertrek uitsluitsel te geven en er kan worden overlegd over een alternatieve tocht. Bij afgelasting zullen reeds betaalde gelden worden vergoed.

2 – Identificatie: In verband met veiligheid aan boord in geval van een incident of medische assistentie dienen passagiers een geldig identiteitsbewijs bij zich te hebben, en aan het begin van de tocht de volgende gegevens op een lijst in te vullen:

  • Voornaam en evt. andere initialen
  • Achternaam
  • Adres: Straatnaam, postcode, plaatsnaam
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Telefoonnummer; bij voorkeur mobiel nummer

3 – Begeleiding: Kinderen en personen met een lichamelijke beperking, die niet zelfredzaam zijn, zijn extra kwetsbaar aan boord. Het is noodzakelijk dat zij extra toezicht hebben in de vorm van een begeleidend persoon. 

4 – Rookbeleid: We streven naar een gezondere wereld, en willen vooral kinderen niet blootstellen aan tabaksrook. De stichting voert daarom een rookvrij beleid. Dit betekent dat aan boord niet mag worden gerookt, ook niet aan dek (geldt ook voor elektronische rookwaren).

5 – Consumpties: Het is niet toegestaan meegebrachte consumpties aan boord te nuttigen.

6 – Algemene reisvoorwaarden: Naast bovengenoemde clausules zijn de Algemene Reisvoorwaarden van toepassing.

Clausules werkplatform

1 - Bovenstaande clausules voor vaartochten zijn tevens van kracht voor bedrijven of instituten, die het motorschip Triton afhuren voor bedrijfsmatige inzet.

2 – Bij bedrijfsmatige inzet fungeert de Triton als transportmiddel en werkplatform. De kapitein van de Triton bepaalt daarbij alle aspecten van de  inzet van het schip. De specifieke werkzaamheden aan boord door medewerkers van bedrijven of instituten vallen onder verantwoordelijkheid van de betreffende partij, die het schip inhuurt. Daartoe zal per geval een waiver/disclaimer worden opgesteld tussen de Stichting ProjectTriton en de inhurende partij, die afbakent waar de verantwoordelijkheden  en aansprakelijkheden liggen.

Bekijk hier onze algemene voorwaarden