Om de belangrijkste doelstellingen op milieugebied te halen zijn veel technische aanpassingen nodig. Dat is een kostbare aangelegenheid. De momenteel beschikbare gelden zijn voldoende om het schip gecertificeerd in de vaart te houden. Voor de aanpassingen, waaronder de installatie van nieuwe milieuvriendelijke motoren, zal een beroep moeten worden gedaan op fondsen voor subsidie en op sponsoren. Misschien bent U die belangstellende, die zich wil melden om hieraan bij te dragen.

Neem contact op, vaar een keer mee en laat u enthousiast maken.